Wie ben ik?

 

Mijn naam is Saskia Durieux.
Samen met mijn man en onze 3 kinderen, woon ik sinds 2002 in Noordoostpolder. Vanwege de baan van mijn man, zijn we destijds met onze dochter Isa en zoon Luc in het mooie Tollebeek  gaan wonen. We voelden ons meteen thuis!  Later kregen wij nog een zoon, Thijs. De kinderen zijn inmiddels 17, 15 en 10 jaar oud. Als opvoeder en als onderwijskundige een boeiende periode.

Sinds 1993 ben ik als leerkracht werkzaam, voornamelijk in het  Montessori-onderwijs.
Deze onderwijsvorm kenmerkt zich, door de individuele benadering van de leerling en zijn leerproces. Door observatie van het kind ben je in staat te ondersteunen bij de volgende stap in zijn ontwikkeling.  De leerkracht begeleidt de leerling in het zelfstandig maken van keuzes en heeft oog voor de individuele onderwijsbehoefte. Geen enkele leerling is hetzelfde, en dat geldt met name voor de wijze waarop geleerd wordt. Een goede afstemming, leidt in veel gevallen tot betere prestaties en motivatie.

Bijna 20 jaar ben ik werkzaam geweest op verschillende basisscholen, in middenbouw en bovenbouw. Binnen de praktijk van de school heb ik diverse functies en taken uitgeoefend. Hoewel het werken met kinderen en het zo adequaat mogelijk bieden van ondersteuning bij leerproblemen mij in het bloed zit, ontstond de behoefte, om daar op mijn eigen wijze vorm aan te geven.160308Saskiath

In de parkflat aan de Saturnusstraat in Emmeloord, open ik in september 2015 Wijzer, een praktijk voor Remedial Teaching en Studiebegeleiding. Hier heb ik de mogelijkheid om kinderen en jong volwassenen van basisschool, middelbaar of vervolgonderwijs passende ondersteuning te bieden.