Studievaardigheden

Herkent u dit?

Mijn zoon is niet te motiveren voor zijn schoolwerk;
Mijn dochter studeert uren, maar de resultaten vallen steevast tegen;
Mijn kind weet niet hoe hij het huiswerk zelfstandig moet plannen en organiseren;
Telkens weer blijkt dat mijn kind te laat begint met het leren van een toets, waardoor hij steevast in paniek raakt, omdat hij te weinig tijd heeft.

Het belang van leerstrategieën.

Effectief kunnen leren is belangrijk op het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen op het VO hebben vaak nergens geleerd hoe je moet leren. Vaak kunnen ze het nog best lang volhouden met alleen een snel geheugen en ‘een keertje’ doorlezen van de stof. Maar op een gegeven moment werkt dat niet meer. De stof is dan teveel en ‘zomaar wat doen’ volstaat niet langer. Het gevolg: leerlingen lopen vast, terwijl ze best slim genoeg zijn om een opleiding tot een succes te brengen. Het trainen van leerlingen in het hanteren van leerstrategieën helpt hen bovendien voorbereiden op belangrijke toetsen en het eindexamen en versoepelt de overgang naar het hoger onderwijs.

161109leren

In deze dynamische tijden waarin er veel moet, is het toepassen van leerstrategieën een effectieve manier van werken gebleken. Wanneer leerstrategieën op de juiste wijze worden ingezet, presteert een leerling beter en leert deze zelfstandiger. De leerling leert zichzelf beter kennen en ontdekt met name het nut van leren.
Studievaardigheden zijn methoden die toegepast kunnen worden bij het leren. Leerlingen die goede studievaardigheden beheersen, studeren vaak gemakkelijker. Voorbeelden van studievaardigheden zijn samenvatten, woordjes leren en mindmappen maar ook het plannen, organiseren en structureren van het schoolwerk. Naast het aanleren van studievaardigheden is het ook van belang te weten welke manier van leren bij iemand past. Bij iedere leerstijl passen verschillende studievaardigheden. Door hierover met de leerling in gesprek te gaan, krijgt deze inzicht in de eigen leerstijl en studietechniek. Hierbij vormt de NVEL, een onderzoek naar leerstrategieën, de basis. Begeleiding en ondersteuning stelt hem of haar in staat dit proces te sturen en verbeteren.

Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding kijkt graag met ouders en leerling naar de mogelijkheid om hun studievaardigheden te verbeteren en op die manier de regie zelf in handen te hebben.
Wijzer biedt hiervoor verschillende trajecten aan. U kunt daarbij denken aan individuele trajecten, waarbij sterk gekeken wordt naar het verbeteren van de individuele leerstijl
Ook kan er worden gekozen voor een krachtige, korte groepstraining, die op verschillende niveaus gegeven wordt. De kracht van een groep (van 3 tot 5 leerlingen) speelt hierbij een grote rol. Zie hiervoor het kopje Snel leren = leuk leren of op weg naar Snel leren = leuk leren op deze website.

Neemt u vooral contact op. Ik kijk graag samen met u en uw kind naar de training of begeleiding, die het best bij uw kind past.