Ervaart uw kind rekenproblemen op school?

Leren rekenen is als het metselen van een muur, er zijn bouwstenen nodig en cement om een stevige muur te bouwen. Rekenen is dus een ‘stapelvak’. De bouwstenen bij het rekenen bevatten verschillende vaardigheden.

Het cement is het getalbegrip, dat de basis vormt om rekenvaardigheden te leren. Bij getalbegrip gaat het bijvoorbeeld over het getal dat het ‘meeste’ is.
Zie hieronder de afbeelding van het rekenmuurtje:

De onderste bouwstenen van het rekenmuurtje moeten vlot gelegd, zodat er ook nog tijd en aandacht is voor de hogere lagen. Om procentsommen op te kunnen lossen, is bijvoorbeeld het uit het hoofd kennen van de (deel)tafels tot 10 nodig.

Bij de onderste lagen is het van belang dat de leerling deze vaardigheden vlot en (nagenoeg) uit het hoofd beheerst. (automatisering en memorisering)

In elk leerjaar komen belangrijke vaardigheden aan bod en wordt er gebouwd aan het rekenmuurtje. Een groot deel van de leerproblemen in de bovenbouw komt voort uit een gebrekkige automatisering in de onderliggende lagen.

Wijzer Remedial Teaching biedt een helder plan van aanpak om de rekenontwikkeling van uw kind te ondersteunen.

Bij de aanvang van een begeleidingstraject wordt een didactisch rekenonderzoek afgenomen (Bareka) naar de oorzaak van de rekenproblemen. Met behulp van het rekenmuurtje wordt inzichtelijk gemaakt, aan welke vaardigheden gewerkt gaat worden. Hierna wordt het plan van aanpak opgesteld.

Daarbij ligt de nadruk op de volgende vaardigheden.

  • Inzicht in de oorzaak van de rekenproblemen
  • De automatisering van de basisbewerkingen wordt getraind
  • Getalbegrip wordt ontwikkeld
  • De leerling leert rekenstrategieën flexibel toepassen
  • Voorbereiding op de Cito Rekenen

 

Voor het oefenen van rekenvaardigheden wordt gebruik gemaakt van diverse methodes, zoals Rekensprint, Tafelmethode met Stoplichtkaartjes en kunnen gebruikt worden naast elke rekenmethode.

Er zit tevens een oefencomponent aan het rekenmuurtje, waardoor de leerling een bepaalde drempel online kan oefenen en zijn vooruitgang kan inzien.