Rekenen 2F-3F

Er zijn de afgelopen jaren veel veranderingen in het middelbaar onderwijs doorgevoerd met betrekking tot het taal- en rekenonderwijs.

Het afnemen van de verplichte rekentoets op VMBO, havo/VWO en MBO, is een van de laatste veranderingen.

Rekenen is inmiddels een verplicht onderdeel van het Centraal Eindexamen, maar tot dit schooljaar telde het nog niet mee in de slaag/zak regeling.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 telt het voor havo/VWO wel mee.
Met een onvoldoende voor de rekentoets kun je echt zakken!

Tijdens het voor-examenjaar en het examenjaar worden er in totaal 4 mogelijkheden geboden tot het afleggen van de rekentoets. Eenmaal voldoende gescoord – dan wordt het resultaat vastgelegd en genoteerd op het diploma. Een goede reden om hier goed op voorbereid te zijn en hulp te zoeken wanneer dit proces niet vanzelf gaat.

Het fundamentele niveau (F-niveau) is het basisniveau dat alle leerlingen moeten beheersen. Het ministerie van OC&W omschrijft het als volgt: Niveau 2F in taal en rekenen heeft iedereen nodig om in de samenleving te kunnen functioneren. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo bereiden zich voor op de onderstaande eindniveaus:

Tabel met rekenen F-niveau per opleiding
opleiding niveau
basisonderwijs 1F
vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3 2F
havo en mbo-4 3F
vwo 3F

 

Bij Wijzer Remedial Teaching&Studiebegeleiding krijgt de leerling effectieve uitleg en training om beter te leren rekenen met als doel de rekentoets met succes te kunnen maken. In het programma leert uw kind alles wat nodig is om echt beter te gaan rekenen. Naast de rekendidactiek is het vertrouwen in eigen kunnen essentieel. Tijdens de bijeenkomsten zal hier op individueel niveau aan gewerkt worden.

De training kan individueel op maat aangeboden worden of in een kleine groep.blokjes
Aan de orde komen onder andere:
Verhaalsommen slim aanpakken
Begrijpen van getallen (kommagetallen, grote getallen) en ermee kunnen rekenen.
Verhoudingen (rekenen met breuken, procenten en kommagetallen)
Meten en meetkunde.
Verbanden (grafieken en tabellen)

Wacht niet te lang, informeer alvast naar de mogelijkheden en startdata!