Lezen en spelling.

 

Heeft uw kind moeite met het leren lezen?
Heeft uw kind moeite met het vlot en correct kunnen benoemen van letters en klanken?
Blijft uw kind spellend lezen?
Blijft het tempo van uw kind met lezen te laag?
Heeft uw kind moeite om de spellingcategorieën goed toe te passen?
Vindt uw kind lezen stom en saai?
Heeft uw kind een te lage woordenschat?

Hier kan remedial teaching uw kind goed bij helpen. Met extra individuele hulp op maat gaan kinderen vaak weer goed vooruit. Wacht daarom niet te lang met hulp als uw kind een achterstand heeft zodat deze achterstand niet te groot wordt. Uw kind zal meer zelfvertrouwen en leesplezier krijgen.

Kinderen met dyslexie of leesproblemen kunnen bij mij terecht als de hulp niet meer vergoed wordt. Bijvoorbeeld voor hulp in de bovenbouw bij lezen en spellen van lange woorden.

Leesproblemen en spellingproblemen gaan vaak hand in hand.
Aan de hand van een dictee en spellingonderzoek wordt bekeken met welk type woorden de leerling nog moeite heeft. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, het spellingbewustzijn, spellingregels- en strategieën.

De spellingprincipes worden opnieuw uitgelegd aan de hand van een verdeling in luisterwoorden, net als woorden, regelwoorden en inprentwoorden. We sluiten daarbij aan bij de methode, die op school gehanteerd wordt. Werkwoordspelling wordt daarbij, zo nodig, apart behandeld.

Gedurende het traject wordt er gewerkt met erkende methodieken. Zo maken we bij technisch lezen o.a. gebruik van ‘Connect-lezen’ en ‘RALFI-lezen’. Voor spellingsondersteuning wordt er gebruik gemaakt van de methodieken ‘Taal in Blokjes’, Spellingsprint en ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van drs. José Schraven. Deze methode sluit goed aan bij elke op school gebruikte spellingsmethode, echter in het bijzonder goed bij de methode STAAL