Cito oefenen of niet?

Dat is de vraag die veel ouders zich stellen.

In het basisonderwijs wordt gebruik gemaakt van de Cito – Entreetoets (groep 7) en de Cito – Eindtoets (groep 8). Deze toetsen, in samenhang met het leerlingvolgsysteem, vormen de basis waarop de verwijzing naar het voortgezet onderwijs plaats zal vinden. In deze Cito – toetsen komen rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden aan bod. Om kinderen deze toets op  niveau te laten maken kan het belangrijk zijn deze toetsmomenten extra voor te bereiden.

Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding biedt vanaf januari een Cito-training  voor leerlingen van groep 7, ter voorbereiding op de Entree-toets. Voor leerlingen van groep 8 is er een training voor de Cito-Eindtoets. Deze training laat kinderen kennis maken met de structuur van de Cito- toets, het omgaan met tijdsdruk en spanning.

Wat houdt de Cito-training  bij Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding in:Cito-training

  • Een intakegesprek met ouder en kind.
  • Een intensieve training in taal, rekenen en studievaardigheden, waarin kinderen ook goed leren omgaan met multiple-choicevragen, verhoogde tijdsdruk en (faal)angst .
  • Een uitgebreide cursusmap
  • Maximaal 5 leerlingen per groep.
  • 7 bijeenkomsten van 2 uur, op woensdagmiddag of zaterdagochtend, in een gezellige sfeer.
  • Kosten: 275 euro. U ontvangt de factuur verdeeld over drie maanden.
  • De cursus gaat van start bij minimaal 3 aanmeldingen. Vol=vol!

 

Een individueel traject behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval hanteert Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding het reguliere uurtarief. Tijdens het intakegesprek zal aan de orde komen, welk traject het best passend is voor uw kind.