Bijles voor middelbare scholieren.

Heeft uw kind even een steuntje in de rug nodig? Weet uw kind niet, hoe hij of zij het huiswerk moet aanpakken? Blijft uw kind moeite houden met wiskunde? Is uw kind onzeker geworden na een tegenvallende toets? Wellicht kan het volgen van een aantal bijlessen ervoor zorgen dat uw kind weer zelfvertrouwen krijgt en met meer plezier naar school gaat.

Middelbare scholieren kunnen veel baat hebben bij extra ondersteuning in de vorm van bijles. Naast het herhalen van de lesstof, kijken we ook naar de juiste aanpak van het huiswerk.  Tijdens de intake bekijken we (met of zonder gegevens van school) op welk gebied uw kind moeilijkheden ondervindt. Vervolgens wordt vastgesteld welke leerstof nogmaals wordt aangeboden. Vanuit de kennis van de leerling wordt de bijles gestart. Daarbij wordt hij/zij uitgedaagd en gemotiveerd om successen te behalen. Bijles voor middelbare scholieren is mogelijk voor bijna alle vakken, van brugklas t/m VMBO-TL-leerjaar 4. Neemt u vooral contact op voor de mogelijkheden of kijk op deze website onder “studievaardigheden”.

Bijles kan individueel of in groepjes van maximaal 3 leerlingen plaatsvinden.