Bijles

Heeft uw kind even een steuntje in de rug nodig? Weet uw kind niet, hoe hij of zij het huiswerk moet aanpakken? Blijft uw kind moeite houden met breuken? Is uw kind onzeker geworden na een tegenvallende CITO-toets?

Wanneer het even te snel gaat in de klas en/of bepaalde lessen zijn lastig voor uw kind dan is gerichte bijles een adequate manier om de achterstand te verhelpen. Het volgen van een aantal bijlessen kan ervoor zorgen dat uw kind weer zelfvertrouwen krijgt en met meer plezier naar school gaat.

Bijles is niet hetzelfde als remedial teaching. Het is een herhaling van de reeds aangeboden leerstof tijdens de lessen op school. Het is in dit geval meestal niet nodig om uitgebreid diagnostisch onderzoek te doen. Wel wordt er een verslag van de vorderingen gedurende de begeleiding gemaakt.
Ik neem de tijd om de instructie rustig te herhalen, eventueel op verschillende manieren de uitleg opnieuw aan te bieden en zo nodig terug te grijpen naar de basis om de lesstof beter te kunnen automatiseren en zo op het huidige niveau weer te kunnen aansluiten. Er kan hier tevens geoefend worden met verschillende methodes en digitale middelen.

Ook middelbare scholieren kunnen veel baat hebben bij extra ondersteuning in de vorm van bijles. Naast het herhalen van de lesstof, kijken we ook naar de juiste aanpak van het huiswerk.Leslokaal2

Tijdens de intake bekijken we (met of zonder gegevens van school) op welk gebied uw kind moeilijkheden ondervindt. Vervolgens wordt vastgesteld welke leerstof nogmaals wordt aangeboden. Vanuit de kennis van de leerling wordt de bijles gestart. Daarbij wordt hij/zij uitgedaagd en gemotiveerd om successen te behalen.
Bijles kan individueel of in groepjes van maximaal 3 leerlingen plaatsvinden.