Coaching bij hoogbegaafdheid.

Circa een half miljoen Nederlanders is hoogbegaafd. Veel hoogbegaafden krijgen te maken met onbegrip en gedragsmoeilijkheden. Ze ontwikkelen faalangst, kunnen moeilijk omgaan met autoriteiten of hebben motivatie- en communicatieproblemen.
Op de basisschool zien we dat hoogbegaafde kinderen vastlopen of onderpresteren.

Hoogbegaafdheid kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

  • IQ boven 130 (hoewel lastiger te meten en niet zo onveranderlijk als lang gedacht werd)
  • Creativiteit (Deze kinderen verzinnen door hun ‘andere’ denkwijze out of the box oplossingen.
  • Gedrevenheid om alles te weten over onderwerpen die deze kinderen boeien.
  • Intensievere beleving van de wereld.

 

Als uit onderzoek gebleken is, dat een leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft of hoogbegaafd is, zal er op school vaak gezocht worden naar mogelijkheden een aangepast lesprogramma. Desondanks kunnen moeilijkheden ontstaan doordat het kind de leerstof snel begrijpt en weinig behoefte heeft aan herhaling.
Het kan ook zijn dat het kind de leerstof verkeerd interpreteert. Vaak wordt de leerstof als saai ervaren omdat het niet voldoet aan de interesses en leerbehoeften van het kind. Tegelijk hebben deze leerlingen vaak moeite met de basisvaardigheden, zoals automatiseren. Later in de schoolcarrière blijken deze leerlingen vaak over te weinig tools te beschikken, die voor leren en studeren noodzakelijk zijn. Dit kan sterk onderpresteren tot gevolg hebben.
Daarnaast voelen hoogbegaafde kinderen zich vaak onbegrepen, hetgeen leidt tot frustratie en een negatief zelfbeeld. Gedurende de schoolcarrière kan dit leiden tot motivatieverlies en vervroegde uitval.

Coaching kan zich o.a. richten op:

  • Sociaal-emotionele problematiek
  • Versterken van basisvaardigheden en automatiseren
  • Leren leren

 

Bent u benieuwd wat Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding voor uw kind kan betekenen? Neemt u dan vooral contact op; samen kijken we naar een passend traject.