Cito oefenen of niet?

Dat is een vraag die veel ouders zich stellen.

Alle leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs maken in april een eindtoets. Welke toets gebruikt wordt, is een keuze van de school. Er zijn verschillende toetsen op de markt. Tijdens de eindtoets komen rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden aan bod. Het resultaat van deze toets, samen met het leerlingvolgsysteem, vormen de basis waarop de definitieve verwijzing naar het voortgezet onderwijs gebaseerd is. Een belangrijk advies dus!

Om kinderen deze toets op niveau te laten maken kan het zinvol zijn deze toetsmomenten extra voor te bereiden. Wanneer uw kind echter een leerachterstand heeft of een specifieke hulpvraag, is het verstandiger om te kiezen voor een regulier begeleidingstraject, dat bijvoorbeeld al in groep 7 of aan het begin van groep 8 wordt ingezet.

Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding biedt vanaf januari een Cito-training voor leerlingen van groep 8, ter voorbereiding op de eindtoets. Deze training laat kinderen kennis maken met de structuur van de Cito- toets, het omgaan met tijdsdruk en spanning.

Wat houdt de Cito-training bij Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding in:

  • Een intakegesprek met ouder en kind.
  • Een intensieve training in taal, rekenen en studievaardigheden, waarin kinderen ook goed leren omgaan met meerkeuzevragen, verhoogde tijdsdruk en (faal)angst.
  • Een uitgebreide cursusmap
  • 7 bijeenkomsten van 2 uur, maximaal 4 leerlingen per groep.
  • Kosten: 275 euro. U ontvangt de factuur verdeeld over drie maanden.
  • De cursus gaat van start bij minimaal 3 aanmeldingen. Vol=vol!

 

Een individueel traject behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval hanteert Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding het reguliere uurtarief. Tijdens het intakegesprek zal aan de orde komen, welk traject het best passend is voor uw kind.